มาปั่นด้วยกัน

V1txGf

เริ่มต้นออกกำลังกายไปกับเรา

สิ่งสำคัญที่ทำให้ชีวิตเรานั้นมีความสุขได้ ก็มีเพียงแค่ร่างกายที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ การออกกำลังมาเป็นเหมือนยาที่คอยดูแลร่างกายของเราให้เกิดการต่อต่านกับโรคภัยต่างๆ เพียงแค่เรามีสุขภาพร่างกายที่ดี มีสุขภาพใจที่ดี ชีวิตเราก็ไม่ควรจะหาสิ่งอะไรมาทดแทนอีกต่อไป

สร้างแรงจูงให้แก่ตนเอง

ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่หากคุณไม่มีแรงจูงในสิ่งที่ทำก็จะประสบความสำเร็จยาก เช่นเดียวกับการออกกำลังกายในรูปแบบการปั่นจักรยาน ต้องมีใจที่มุ่งมั่นและรักในสิ่งที่กำลังทำ

BIKE

การปั่นจักรยานไม่ได้มีเพียงแค่ทำให้ร่างกายแข็งแรง แต่ได้มิตรภาพและเพื่อนใหม่ๆเสมอ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้ออกไปสู่โลกแห่งธรรมชาติ รวมไปึงได้ความสามัคคี

WEIGHTS

การเผาผลาญพลังงานมากที่สุดในบรรดาการออกกำลังกายทั่วไป เนื่องจากการปั่นจักรยานนั้นเป็นการออกกำลังกายทุกส่วนของร่างกาย และยังถือว่าเป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุดในขณะนี้

NUTRITION

การปั่นจักรยาน ช่วยให้การใช้พลังงานทดแทนนั้นมีการใช้ที่น้อยลง หยุดการใช้นำมันเชื้อเพลิงต่างๆ และรักษาสิ่งแวดล้อมของธรรมชาติได้ดี